Het Grote Vijftigplus Debat 2018

 

Het Grote Vijftigplus Debat 2018 donderdagmiddag 15 maart 2018 Thomaskerk Amsterdam Zuidas

Donderdagmiddag 15 maart 2018, een week voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen, organiseert Netwerkcafé Amsterdam met medewerking van BKB | Het Campagnebureau, KiesKompas, De Nationale Denktank, De Balie, Gemeente Amsterdam en Start Foundation een speciale themamiddag over arbeidsmarktpositie, werk en inkomen van vijftigplussers.

De economie groeit gestaag, de werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid neemt af. Vijftigplussers die hun werk kwijt zijn geraakt, profiteren daar echter minder van mee. Vooroordelen zitten in de weg en ook een mismatch tussen vraag en aanbod. Met als gevolg dat een generatie ervaren werkers verloren dreigt te gaan.

Wat gaat de gemeentepolitiek daar straks in Amsterdam aan doen? Onder leiding van Cees Grimbergen (o.a. presentator Hollandse Zaken) gaan vertegenwoordigers van de Amsterdamse gemeentepolitiek (D66, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, CDA, CU en 50plus) met elkaar in debat over werk en inkomen van vijftigplussers. Wat gaan zij doen aan leeftijdsdiscriminatie? Langdurige werkloosheid?  Inkomenszekerheid en zinvolle participatie? En gaat de Gemeente Amsterdam zelf als werkgever het goede voorbeeld geven? Cees betrekt vertegenwoordigers van het Amsterdamse bedrijfsleven en uiteraard vijftigplussers in de zaal bij het debat.

Arbeidsmarktspecialist Lenne Merbis (Provincie Noord-Holland) en onderzoeker Bastiaan Meinders (De Nationale Denktank) brengen de urgentie en de harde realiteit van het probleem in beeld.

Het debat wordt voorafgegaan door een interactief programma Ervaring aan het Werk. Onder de bezielende leiding van ouderen-ambassadeur en coach John de Wolf gaan 25 werkgevers en 100 werkzoekers persoonlijk met elkaar meedenken om ingangen naar werk te vinden. Daarbij concreet gevolg gevend aan de oproep die Michaël van Straalen (voorzitter MKB-NL) vorig jaar aan zijn leden deed om hun netwerk in te zetten ten bate van werkzoekende vijftigplussers.

Sketchnote-artiest Kate Wilkinson brengt tijdens het interactieprogramma de resultaten in beeld. ArbeidsBELmiddelaar Claudia Bouwens zal live per telefoon voor enkele werkzoekers een gespreksafspraak bij hun gedroomde bedrijf maken.

Doe mee met het debat en vorm je mening voor de aanstaande verkiezingen!

Wanneer en waar

Datum: Donderdagmiddag 15 maart 2018
Tijd: 13.30 uur inloop / 14.00 uur start programma / 17.00 uur einde
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam (nabij Beethovenstraat en WTC), http://www.thomaskerk.nl/

Toegang gratis, reserveer tijdig!

We verwachten veel belangstelling. Het aantal plaatsen is beperkt.
Klik hier om je plek te reserveren.
Alleen toegang met (gratis) ticket.

Programma

13:30 Inloop

14:00 Ervaring aan het Werk – interactief programma met 25 werkgevers en 100 werkzoekenden, met John de Wolf, Claudia Bouwens en Kate Wilkinson.

15:15 Pauze

15:30 Het Grote Vijftigplus Debat 2018
Debat aan de hand van stellingen onder leiding van Cees Grimbergen met panelleden Lenne Merbis (Provincie Noord-Holland) en Bastiaan Meinders (Nationale Denktank) en vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek (50plus, ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, VVD en D66) en van het Amsterdamse bedrijfsleven.

17.00 Einde

Advertenties