Steun MKB-Nederland toegezegd tijdens volgeboekt debat

20170303_foto2_persbericht_mkb_nederland_maakt_werk_van_vijftigplussers

Wat gaat de politiek doen voor werkzoekende vijftigplussers? Acht prominente (kandidaat) Kamerleden debatteerden op 2 maart over die vraag tijdens ‘Het Grote Vijftigplus Debat’ in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). Voorafgaand aan het debat maakte Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, duidelijk hoe hij deze groep werkzoekenden concreet gaat helpen.

Hoewel het goed gaat met de Nederlandse economie, profiteren vijftigplussers hier nog weinig van. In 2016 groeide het bruto binnenlands product (BBP) met 2,1 procent. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid met 43.000 personen. Ondanks deze jubelcijfers blijft langdurige werkloosheid onder vijftigplussers een hardnekkig probleem, erkent ook het CPB. Ingesleten vooroordelen over vijftigplussers spelen daarbij een belangrijke rol.

MKB maakt werk van vijftigplussers

MKB-Nederland en MKB-Amsterdam gaan de meerwaarde van de vijftigplusser bij werkgevers promoten. “Diversiteit in je personeelsbestand is een concurrentievoordeel”, aldus Michal van Dantzig, bestuurslid MKB Amsterdam én arbeidsdeskundige. Als steun in de rug kunnen vijftigplussers vanaf nu bij hun sollicitatie een aanbevelingsbrief meesturen, ondertekend door voorzitter MKB-Nederland Michaël van Straalen.

img_7668

Een symbolisch ingelijst exemplaar daarvan overhandigde hij afgelopen donderdag aan vertegenwoordigers van Netwerkcafé Amsterdam, organisator van het Grote Vijftigplus Debat. Aanbevelingsbrief downloaden.

Politieke kopstukken

Onder leiding van Lennart Booij debatteerden Tweede Kamerkandidaten Mona Keijzer (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Carola Schouten (ChristenUnie), Erik Ziengs (VVD), Rik Grashoff (GroenLinks), Steven van Weyenberg (D66), Corrie van Brenk (50Plus) en Gijs van Dijk (PvdA) over werk en inkomen. Wat vinden zij van gratis omscholing? Is een basisinkomen voor iedereen de oplossing? En mag iemand in de bijstand bijverdienen om zo de kansen de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken?

img_7680

Vrijwel alle kamerkandidaten vonden dat de huidige uitvoeringsregelingen voor mensen met een uitkering te veel gericht zijn op controle. Voor werkzoekers moeten er veel meer mogelijkheden komen hun kansen op betaald werk te vergroten. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen.
“De robotisering maakt dat we fundamenteel moeten nadenken over de toekomst en verdeling van arbeid”, aldus Gijs van Dijk. Rik Grashoff onderschreef dit: “De kern van arbeidsmarktbeleid is zekerheid bieden op een inkomen en een herverdeling van werk.”

Tijdens het debat gaf Willem Blanken vanuit Kieskompas een inkijkje in de trends. Opvallend is dat de achterbannen van partijen met hun standpunten vaak een stap verder zijn dan de politiek zelf. Journalist Saskia van Huijgevoort stak met haar slot column over ‘Ome Jan’ de 120 aanwezige vijftigplus werkzoekers een hart onder riem: “Verlies je zelfvertrouwen niet, en laat je niet neerhalen”.

img_7686

Advertenties