Voet tussen de deur – terugblik en vervolg

actie_voet_tussen_de_deur

In een workshop voor bijna dertig bezoekers gaven Merle Spann, David Luft en Ger Laan op donderdag 19 januari jl. een update van de ‘Voet tussen de deur’-actie. Vol vuur verwoordde Merle Spann dat ze het vertikte werkloos voortaan langs de kant te blijven zitten en dat ze zo op het idee kwam om samenwerking te zoeken met een bevriende omroep die het op zou kunnen nemen voor werkzoekende 50plussers. Merle schetste het begin van het contact zoeken met Jan Slagter van Omroep Max, diens inspirerende speech en oproep tot actie in het Netwerkcafé van april 2016. Zo ontstond een werkgroepje uit het Netwerkcafé om een spraakmakende actie te verzinnen om het werkgelegenheidsprobleem voor werkzoekende 50plussers onder de aandacht te brengen. De voorzitter van dit werkgroepje, David Luft, legde uit dat na een paar vergaderingen een aantal ideeën is ontstaan die ter realisering werden voorgelegd aan onze ‘sponsor’ Jan Slagter namens Omroep Max.
Gekozen werd voor het ‘Voet tussen de deur’-project. Op 22 november gingen we met zo’n 50 Netwerkcafé-bezoekers in een bus, beschikbaar gesteld door Omroep Max en in samenwerking met de ouderenafdeling van het FNV, vanuit Amsterdam naar het kantorencomplex van de verzamelde werkgeversorganisaties in Den Haag. Daar sloten nog enkele tientallen leden van het Netwerkcafé Den Haag en de FNV zich aan bij de actie.
De grote Voet werd voor de camera’s van enkele fotografen en van het programma Hallo Nederland van NPO2 letterlijk tussen de draaideur gezet. Jan Slagter sprak vervolgens namens Omroep Max en David Luft namens het Netwerkcafé Amsterdam. Hij overhandigde een petitie aan de werkgevers om werkzoekende 50plussers serieus te nemen en voortaan te betrekken in de sollicitatieprocedures.
Tot slot verwoordde Ger Laan dat hij door de toespraak van Jan Slagter in april en door de samenwerking in de werkgroep om met een leuk idee te komen om voor de werkzoekende 50plussers op te komen weer hoop en zelfvertrouwen heeft gekregen. Hij hoopt dat hij, net als David Luft die per 1 september bij de gemeente Amsterdam gaat werken, met dat vonkje hoop en dat grotere zelfvertrouwen ook een baan gaat vinden dankzij het Netwerkcafé Amsterdam!

Advertenties