Werkestafette motiveert en stimuleert

Amper enkele weken geleden heeft een derde groep deelnemers de sprong gewaagd om mee te doen aan de Werkestafette, en zij zijn enthousiast over wat er in zo korte tijd al is bereikt. Dat bleek tijdens de tussenevaluatie in de Meevaart, waar resultaten, inzichten en verbeterpunten werden gedeeld.

we3_tussenevaluatie_20161208c

Duidelijk kwam naar voren hoeveel de deelnemers al bereikt hadden dankzij de inzet van elkaars hulp, onderling aan elkaar gekoppeld als zaakwaarnemer en kandidaat. De deelnemers waren afgelopen tijd druk bezig om een kennismaking bij een bedrijf te bewerkstelligen. Belangrijk bleek om eerst goed scherp te krijgen wat men zocht en om die focus ook vast te houden.

Kruisbestuiving

Deelnemers werken samen in kleine groepjes onder begeleiding van een coach. Er is een enorme bereidheid om elkaar te helpen, bijvoorbeeld door elkaars netwerk in te zetten. “We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: een leuke baan.” Binnen de groepen wordt zorgvuldig naar elkaars verhaal geluisterd. En binnen, maar ook tussen de groepen, worden dwarsverbanden gelegd en contacten gedeeld. Deze ‘kruisbestuiving’ benoemden velen als een belangrijke waarde van de Werkestafette.

Eigen kracht

Binnen de groepjes was voor elkaar gebeld. Niet verwonderlijk bleek bellen binnen het eigen netwerk nét iets sneller te gaan dan ‘koud’ bellen. Bij een organisatie ‘binnenlopen’ om een gesprek te gaan arrangeren, gaat sommigen makkelijker af dan bellen – zo zette ieder zijn eigen kracht voor een ander in. Het resultaat was al zichtbaar in enkele geslaagde afspraken. Iemand liep bijvoorbeeld een dag mee in het bedrijf van haar voorkeur, als oriëntatie op mogelijk ander werk.

Actiegerichtheid

Met elkaar bezig zijn met hetzelfde doel gaf energie en bracht deelnemers in een ‘flow’. De grootste waarde van de Werkestafette is dat je samen aan de slag gaat, en dat het je acties versterkt. Dat je weet door te zetten, zodat je plannen niet blijven zweven in een idee. Dankzij de gerichte inzet van enkele praktische ‘tools’ krijg je meer grip op het proces van bellen en afspraken maken, waardoor er betere resultaten uit volgen. Door concrete stappen te doen, kom je beter te weten wat slim en handig is bij het voor elkaar krijgen van een informele ontmoeting met iemand bij een bedrijf of instantie. “Dankzij de Werkestafette kom je tot betere ideeën. En je gaat eerder over tot het uitvoeren ervan. Ik durf nu meer”, zei een deelnemer.

Doorgaan

Opvallend was dat in deze ronde vrijwel iedereen vanaf de startmeeting nu nog meedoet. Hierin komt waarschijnlijk de grotere aandacht voor goede matches bij de start van de Werkestafette tot uitdrukking en ook de vaste ontmoetingen en workshops elke week. Een coach: “Bij de vorige ronde was ik nog veel tijd kwijt aan individuele coaching, nu voelde ik me meer een voorzitter van een goed samenwerkend team.” Niet verwonderlijk was dan ook dat alle groepen besloten hebben om nog een maand op dezelfde voet door te gaan met elkaar. Begin januari wordt deze ronde afgesloten met een gezamenlijk avondeten in centrum de Meevaart, de gastvrije thuishaven van de Werkestafette Amsterdam.

Advertenties