Start Werkestafette 3: Motiverend – Verbinding – Energie

we3-speeddaten_2016-11-10

Voor de derde keer op rij ging op 10 november de Werkestafette Amsterdam van start voor een nieuwe ronde, waarin deelnemers en tafelcoaches samen op een bijzondere manier aan de slag gaan op zoek naar werk. De kick-off, die was aangepast op basis van ervaringen uit de vorige twee rondes, verliep dit keer nog beter.

Bij de Werkestafette gaan deelnemers een maand lang in groepen van 5 tot 6 personen als ‘zaakwaarnemer’ voor elkaar aan de slag onder begeleiding van een ‘tafelcoach’. Serieuze inzet en betrokkenheid van alle deelnemers is nodig om te slagen. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  Doorzettingsvermogen en geloof in het concept zijn vereist om een maand lang serieus met en voor elkaar bezig te blijven.

Dat gaat natuurlijk beter als de mensen binnen een groep iets gemeen hebben. Daarom begon de kick-off met een ronde ‘speed-dating’ tussen de deelnemers. Daarna vertelden de tafelcoaches elk iets over hun eigen kennis, kunde en motivatie om aan de Werkestafette mee te doen. Met dit beeld in hun achterhoofd kozen deelnemers vervolgens de groep waar ze zich graag bij wilden aansluiten.

In een kakafonie van stemmen gingen de deelnemers er in hun groepen met volle inzet tegenaan. Onder leiding van de tafelcoaches werden de deelnemers in korte tijd bekend gemaakt met de werkwijze van de Werkestafette en maakte iedereen verder kennis. Afspraken voor wekelijkse groepsmeetings zorgen ervoor dat iedereen in de periode van een maand met voortvarendheid voor elkaar aan de slag gaat en blijft.

Het doel daarbij is anders dan op de traditionele wijze binnen te komen bij een bedrijf, organisatie, afdeling. Waar het traditioneel gaat om solliciteren op een vacature, gaat het bij de Werkestafette in eerste instantie om het creëren van een opening. Het gaat erom elkaar te stimuleren anders te denken over de vorm van werk, meer gericht op het tot stand brengen van een persoonlijk contact, een ontmoeting of een (koffie) gesprek dat naar werk kan leiden. Niet per se een vaste baan. En elkaar te activeren om daarmee aan de slag te gaan.

Bij het slotsein van de startbijeenkomst zakte het geluidsniveau en riep iemand “Wauw, alles wat je wilt weten komt in korte tijd voorbij, en het lijkt ook nog als een puzzel in elkaar te passen.” Er waren verhitte en blije gezichten, en het begrip ‘erkenning’ kwam naar voren. Bij de woorden waarmee de deelnemers van de startbijeenkomst Werkestafette 3  uitdrukking gaven aan hun waardering en ervaring van de middag, kwamen met stip naar voren: Motiverend – Verbinding – Energie!

Advertenties