Start tweede ronde Werkestafette

Werkestafette Amsterdam is een nieuwe coöperatieve methode om elkaar aan het werk te helpen. In zijn opzet uniek in Nederland. De eerste ronde van de Werkestafette Amsterdam was een succes. De tweede ronde start donderdag 8 september 15:00 uur.

Basisprincipe van de Werkestafette: het is gemakkelijker en leuker om voor een ander te bellen, mailen, binnenstappen, dan voor jezelf. En je helpt gemakkelijker een ander om zijn mogelijkheden, vragen en behoeften scherp te krijgen, dan jezelf. Als zaakwaarnemer voor die ander. Zeker als je weet dat iemand anders, als jouw zaakwaarnemer, net zo serieus voor jou bezig is!

Om het programma goed te laten verlopen, worden deelnemers begeleid door tafelcoaches, die op hun beurt begeleid worden door een team mentoren. Een gecertificeerde supervisor zorgt voor de kwaliteitsbewaking van de methodiek. Allen doen dat vrijwillig en onbezoldigd. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een maand lang ten minste een dagdeel per week aan de Werkestafette besteden.

Afgelopen week werden de tafelcoaches al getraind voor deze nieuwe ronde. Ze staan klaar om de nieuwe deelnemers te gaan begeleiden. Een tafelcoach van de eerste ronde: “Hoe mooi is het om te ervaren dan mensen van verschillende niveaus en werkvelden elkaar toch kunnen vinden en steun aan elkaar kunnen hebben, maar vooral elkaar de helpende hand kunnen bieden. Mijn groep heeft afgesproken dat we doorgaan. We blijven bij elkaar komen, bellen en mailen, elkaar helpen en ondersteunen. Ik geloof in dit concept, sta er volledig achter.”

Wie meedoet gunt zichzelf de kans om tegelijk zichzelf en een ander te helpen. Deelnemers krijgen vooraf extra informatie ter voorbereiding toegestuurd.

Programma donderdagmiddag 8 september 2016

Let op, andere locatie!  De Meevaart, conferentiezaal (2e verdieping), Balistraat 48A, 1094 JN Amsterdam. Met de trein of met tram (lijn 7): uitstappen halte Muiderpoort; met de bus (lijn 22, 65) of de tram (lijn 14) uitstappen op Javaplein. Met de auto: betaald op straat of in parkeergarage winkelcentrum Oostpoort, 15 minuten lopen van Balistraat.

14:45-15:00 Inloop
15:00-15:05 Welkom
15:05-15:25 Inleiding
15:30-17:00 Voor elkaar aan de slag

We gaan aan tafels in kleine groepjes van start met kennismaking, benoemen van vragen en behoeften, meedenken en koppelen van deelnemers in de rollen van zaakwaarnemer en kandidaat. Door ons getrainde tafelcoaches leiden het gesprek. Algemene begeleiding door Karin Baddane en Erik Lambooy. Tussentijds is er een pauze. Consumpties zelf te betalen.

We eindigen met werkafspraken om een maand lang serieus voor elkaar aan de slag te gaan. De ervaring leert dat deelnemers ten minste een dagdeel per week moeten besteden om resultaat te boeken. De tafelcoaches houden de vinger aan de pols en zorgen dat hun groepje zaakwaarnemers en kandidaten concrete stappen zetten.

Gedurende de maand zijn er voor zaakwaarnemers en tafelcoaches speciale extra workshops. Daarin kun je je vaardigheden aanscherpen om anderen te coachen om voor een ander openingen te creëren bij een werkgever.

Na een maand komen we met alle deelnemers  bij elkaar en gaan we na wat er goed ging en waar de methodiek aanpassing behoeft. Groepen die na die maand door willen gaan, kunnen rekenen op voortgezette begeleiding.

Advertenties