Werkestafette 1, week 2

Elke week wordt door iedere tafelcoach aan de mentoren verslag gedaan over zijn/haar groepje deelnemers. Op de maandagen onderhouden we met de tafelcoaches telefonisch contact en op vrijdag ontvangen we een per mail een overzicht van de groepsactiviteiten. De mentoren Karin, Claudia en Erik maken hier een weekverslag van dat we iedere maandag delen. Voor de organisatie, tafelcoaches en alle zaakwaarnemers een waardevol verslag boordevol feedback, tips & tricks en successen van anderen!

De afgelopen week zijn er weer veel acties uitgezet door de tafelcoaches en de zaakwaarnemers. Zo werd duidelijk dat er méér onderling contact via mail, app en telefoon is geweest. Een aantal tafelcoaches hebben een koffiebijeenkomst met hun zaakwaarnemers georganiseerd.

Buiten de vaste kaders

Persoonlijke netwerken van zaakwaarnemers worden opengesteld en ingezet om hun kandidaten binnen te krijgen in een bedrijf/ organisatie. We kunnen deze week melden dat er een aantal sollicitatie- en netwerkgesprekken gepland zijn.

Van de tool ‘Checklist’ wordt dankbaar gebruik gemaakt om wensen en behoeften ten aanzien van de nieuwe felbegeerde baan en/of organisatie scherp(er) te stellen. Wanneer je een langere periode zonder werk thuiszit, bestaat de kans dat je gevoel van eigenwaarde een flinke deuk heeft opgelopen. Kandidaten vinden wat zij doen/deden in hun werk, heel gewoon en vanzelfsprekend. Het blijft voor veel mensen lastig om hun eigen kwaliteiten (hardop) te benoemen. Met het invullen van de checklist wordt je uitgenodigd om na te denken over de invulling van je nieuwe baan.

Een aantal zaakwaarnemers is in staat geweest om kandidaten buiten hun vaste kaders te laten denken. Zij stimuleren het vergroten van het zoekgebied, het insteken op andere functies én oriëntatie naar andere branches waarbij eigen kwaliteiten goed uit de verf komen.

Koud bellen voor je kandidaat

telefoons-400x267Zaakwaarnemers geven aan dat ze “koud bellen” nog erg spannend vinden.Voor onze mentor Claudia reden om hier een extra workshop voor te organiseren. Op donderdagochtend 28 juli krijgen zaakwaarnemers en tafelcoaches bij Post Oost de gelegenheid om met ondersteuning en begeleiding van Claudia en Karin de koudwatervrees van zich af te schudden. Het wordt een actieve en interactieve ochtend waarbij de zaakwaarnemers zelf naar bedrijven gaan bellen.

Conclusie tweede week

Voor velen was de tweede week van Werkestafette Amsterdam een warme (vakantie)week.
Opvallend aan verslagen die we hebben ontvangen is de positieve sfeer en het onderlinge enthousiasme. Tafelcoaches en zaakwaarnemers leren elkaar beter en beter kennen.
Zo vernemen wij dat een aantal van de gevormde groepjes ook na de Werkestafette met elkaar en voor elkaar aan de slag blijven gaan.

Door anders te denken maken we samen deze Werkestafette Amsterdam tot een succes!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en volg ons op:
Twitter Werkestafette: @werkestaf020
Twitter Netwerkcafé: @Netwerkcafe020
Facebook: https://www.facebook.com/Netwerkcafe-Amsterdam-1652223365056099/
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/netwerkcafe-amsterdam/en
Besloten LinkedIngroep: https://www.linkedin.com/groups/8550911

Advertenties